Opinie i korzyści z PSD (Polski System Dystrybucji)?

3.1/5 - (18 votes)

Polski System Dystrybucji (PSD) to wspólne przedsięwzięcie kilku firm udziałowych i partnerskich, którego celem jest stworzenie sieci połączeń transportowych na terenie całego kraju. Funkcjonowanie grupy opiera się na wykorzystaniu posiadanych lub wynajmowanych przez nie środków transportu i magazynów regionalnych. Każdy z partnerów wprowadza do systemu jakąś wartość, z której mogą korzystać pozostali. Przynależność do PSD ogranicza koszty oraz umacnia pozycję całej organizacji na rynku logistycznym; bez niej żadna z firm nie byłaby w stanie samodzielnie zbudować takiego potencjału. Dlaczego jeszcze warto przyłączyć się do PSD?

Polski System Dystrybucji

 

Czym jest PSD (Polski System Dystrybucji)?

 

Polski System Dystrybucji działa od maja 2004 roku i zajmuje się dystrybucją ładunków drobnicowych (częściowych oraz całopojazdowych), dłużycowych, ponadnormatywnych oraz ADR. Powstanie tej ogólnokrajowej kooperacji firm uzasadnione było koniecznością integracji ładunków na obsługiwanych liniach transportowych, przy efektywnym wykorzystaniu środków transportowych wszystkich partnerów. Pozwoliło to przedsiębiorstwom biorącym udział w przedsięwzięciu na pomniejszenie kosztów związanych z przeładunkami przesyłek oraz poprawę jakości oferowanych przez nie usług.

 

Spółka nieustannie wprowadza nowe produkty. Dzięki funduszom unijnym niedawno wdrożyła unikalny i dedykowany system informatyczny, który połączył wszystkie organizacje zrzeszone w PSD. W ten sposób zintegrowano zarządzanie wszystkimi procesami i zwiększono wydajność ich współpracy. W 2014 roku firma została wyróżniona tytułem Rynkowego Lidera Innowacji.

 

W jedności siła

 

Obecnie PSD tworzy 12 konkurencyjnych firm z jednej branży, zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce, które wspólnie przestrzegają określonych zasad i reguł współpracy. Partnerzy są wybierani do kooperacji według określonych kategorii; przede wszystkim są to doświadczeni liderzy branży o ugruntowanej już pozycji rynkowej. Wśród nich znajduje się min. Hatrans Logistics, LOXX, Erontrans, Global Logistics, Ost Sped, Telmex, czy Omega Pilzno. Obecnie organizacja prowadzi rozmowy z kilkoma nowymi, potencjalnymi członkami.

 

Polski System Dystrybucji współpracuje też z trzema dużymi niemieckimi korporacjami spedycyjnymi, które to z kolei współdziałają z firmami z Francji, Holandii, Belgii, Austrii oraz innych państw Unii i spoza niej. Poza współpracą z sieciami istnieje równolegle współpraca z pojedynczymi spedycjami zagranicznymi specjalizującymi się w konkretnych przewozach. Dzięki temu oddziały partnerskie PSD oferują swoim klientom transport licznych ładunków na różnych relacjach.

 

 

Dystrybucja krajowa

 

PSD zasięgiem działania obejmuje cały kraj. Kooperacja posiada swój magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. System oparty jest także o dwa huby regionalne (w Poznaniu i Warszawie), kilkanaście lokalnych terminali przeładunkowych w najważniejszych częściach kraju i kilkadziesiąt codziennych połączeń liniowych. Każdego dnia partnerzy PSD odbierają od klientów ze swojego terenu ładunki i dostarczają je do własnego magazynu. Następnie frachty te są przewożone do węzła centralnego lub regionalnego (jeszcze tego samego dnia popołudniu). Tam towary są sortowane, a później nadawane na środki transportu partnerów zrzeszonych w PSD. Partnerzy dostarczają je już kolejnego dnia rano do swoich odbiorców.

Firmy należące do PSD dysponują flotą ponad 600 samochodów. Dzięki temu możliwa jest dostawa towarów 24 h na dobę oraz serwis „door to door” (od drzwi do drzwi). Dodatkowo przesyłki są ubezpieczone, realizacja dostaw możliwa jest za pobraniem, a klient ma możliwość monitoringu zleceń na całej trasie.

PSD zapewnia także dostęp do prawie 150.000 m2 nowoczesnej infrastruktury magazynowej z możliwością składowania i dystrybucji towarów; w tym magazyny celne, magazyny wysokiego składowania oraz magazyny z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością powietrza. Konsolidacja i dekonsolidacja przesyłek na terminalach, konfekcjonowanie, cross-docking (przeładunek kompletacyjny), co-packing (kompleksowe usługi pakowania, bądź przepakowywania produktów), kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową, nocne połączenia między terminalami, dostawy do sieci handlowych, hurtowni, sklepów, punktów usługowych, elektroniczna identyfikacja towarów i profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, spedycji oraz ubezpieczeń, to coś, co wyróżnia tego partnera na tle konkurencji.

 

 

Dystrybucja międzynarodowa

System dystrybucji krajowej połączony jest z systemami dystrybucji największych operatorów logistycznych w Europie i Azji, co gwarantuje krótki czas realizacji zlecenia i optymalizację kosztów. Regularnie obsługiwane są linie eksportowe i importowe na terenie Niemiec, Francji, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Danii, Szwajcarii, Włoch, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Słowenii, Węgier, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii. Wszystko to zapewnia najwyższą jakość i niezawodność dostaw; w tym obsługę ładunków paletyzowanych i niespaletyzowanych, obsługę ładunków celnych, europejską dystrybucję kontraktową oraz obsługę przesyłek w tranzycie do byłych krajów WNP.

 

 

Podsumowując

Polski System Dystrybucji zrzesza różne konkurencyjne firmy z branży TSL. Ich wspólne działanie i doświadczenie w transporcie zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość usług dla klientów, a firmom zrzeszonym przynosi wysokie profity; przede wszystkim pozwala na optymalizację kosztów działalności, stałe rozbudowywanie swojego potencjału oraz zwiększanie zasięgu. PSD sto unikalna organizacja, która scala działalność przedsiębiorstw transportowo-logistycznych i naprawdę warto do niej przynależeć.

 

Informacja za www.psd.net.pl, www.tslbiznes.pl, www.strefa-gospodarki.pl