Świadectwo ADR – zmiany w jego uzyskaniu 2015

Rate this post

Rok 2015 to czas zmian w przepisach związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. Jak się jednak okazuje – to nie wszystkie nowości w tym zakresie. Projekt rozporządzenia ministra finansów przewiduje zmiany w samym egzaminie dla doradców ADR, a także wzrost opłat za uzyskanie świadectw.

adr1

 

Do najważniejszych proponowanych przez ministerstwo zmian należą:

 1. Wzrost opłaty z 300 do 400 zł za egzamin dla doradców ADR przedłużający ważność świadectwa.
 2. Uzyskanie kopii świadectwa wyniesie 50, a nie jak dotychczas 30 złotych.
 3. Egzamin dla doradców ADR będzie podlegał opłacie e wysokości 500 zł – wzrost o 100 zł.
 4. Z 200 zł na 300 złotych wzrośnie opłata za dodatkową specjalistyczną część.
 5. Zmniejszy się do 30 liczba pytań egzaminu w części ogólnej, jego charakter to test wielokrotnego wybory z trzema odpowiedziami do wyboru.
 6. W części specjalistycznej także zmniejszy się liczba pytań, test wielokrotnego wybory będzie się składał z 20 pytań, a nie jak dotychczas 30. Ponadto zawierać będzie zadani opisowe dotyczące praktycznej strony obowiązków doradcy odpowiedzialnego za przewóz materiałów niebezpiecznych.
 7. Egzamin rozszerzający zakres uprawnień doradcy ADR nie będzie już zawierał części ogólnej.
 8. Według przedstawionego projektu w testach wielokrotnego użytku mogą pojawić się sytuacje, kiedy jedna a nawet trzy odpowiedzi mogą być prawidłowe. Może dojść także do sytuacji, kiedy żadna z przedstawionych odpowiedzi nie będzie prawdziwa.
 9. Przystępujący d egzaminu będę mieli prawo wniesienia na egzamin i skorzystania z własnych przepisów, które regulują przewóz materiałów niebezpiecznych.
 10. Podczas rozwiązywania zadania opisowego – praktycznego dopuszczona zostanie możliwość korzystania z kalkulatora.
 11. Wycofane zostaną pytania, które dotychczas budziły kontrowersje. Dodatkowo pod każdą prawidłową odpowiedzią ma zostać dodana jej podstawa prawna, a wyniki testu będę publikowane i udostępnione do ogólnego wglądu.

 

Obecnie mowa jest o projekcie nowelizacji. Został on przekazany przez ministerstwo do konsultacji. Czy wejdzie w życie i kiedy będziemy naszych Czytelników informować.