Zmiany przepisów dotyczących wyposażenia zimowego w Unii Celnej 2015

Rate this post

ZMPD poinformowało przewoźników drogowych o nowych wymaganiach dotyczących obowiązkowego stosowania opon zimowych o odpowiednich parametrach w pojazdach ciężarowych na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Przepis wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 roku. Nie są jeszcze znane konkretne informacje czy warunek ten będzie dotyczył także pojazdów, które nie są zarejestrowane w Unii Celnej. Przewoźnicy (nie tylko polscy) już teraz są pełni obaw, gdyż nie są oni przygotowani na wprowadzenie takiego wymogu.

unia celna zimówki

Wymogi dotyczące stosowania „zimówek”

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Rosji (ASMAP) oświadczyło za pośrednictwem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), że Białoruś, Rosja oraz Kazachstan od Nowego Roku wprowadzają obowiązek używania opony zimowych w najcięższych pojazdach i to na wszystkich osiach. Przepis jazdy na zimówkach ma obowiązywać od grudnia do lutego, z zastrzeżeniem prawa do przedłużenia tego okresu przez regionalne jednostki administracji publicznej państw członkowskich Unii Celnej; jeśli będą tego wymagały warunki drogowe.

Opony zimowe muszą odpowiadać szeregu wymaganiom. Przede wszystkim muszą być w nie wyposażone wszystkie koła jednostki transportowej a więc pojazd silnikowy bez przyczepy lub pojazd składający się z pojazdu silnikowego i przyczepy. Opony zimowe muszą być oznakowane odpowiednimi symbolami – 3PMSF (3 peak mountain snowflake/3 szczyty górskie z płatkiem śniegu) i/lub ,,M+S”, ,,M&S”, ,,M-S” (Mud and Snow/błoto i śnieg). Opony muszą mieć co najmniej 4 mm głębokości bieżnika jeśli nie posiadają wskaźnika zużycia. Jeśli opony są wyposażone w taki wskaźnik i pojawią się na nim informacje o zużyciu, opony będą uważane za niezdatne do użytku. W normalnych warunkach głębokość bieżnika opon musi wynosić co najmniej 1.0mm głębokości bieżnika dla pojazdów kategorii N2, N3 i O3, O4, co najmniej 2.0mm głębokości bieżnika dla pojazdów kategorii M2 i M3 i co najmniej 1.6mm głębokości bieżnika dla pojazdów kategorii M1, N1, i O1, O2.

Uwaga!!! W najmocniej zaśnieżonych miejscach kierowcy będą musieli stosować także kolczaste nakładki i łańcuchy. Jeśli opony będą wyposażone w kolce, muszą być one na wszystkich kołach jednostki transportowej (na wszystkich osiach). Używanie opon z kolcami jest zabronione w czasie miesięcy letnich.

Brak jednoznacznych informacji i obawy przewoźników

Dotychczas nie jest znane źródło nowych wymagań rosyjskich. Podobnym projektem rok wcześniej zajmowała się Duma Państwowa (projekt nowych przepisów przygotował rząd Dmitrija Miedwiediewa). Wówczas mówiło się także o grzywnie w wysokości 5.000 rubli (ok. 500 zł) za brak zimowych opon.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników w Polsce wystąpiło już do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o jednoznaczne wyjaśnienie tej sprawy w Ministerstwie Transportu Rosji. W piśmie skierowanym do Pana Łukasza Twardowskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego poproszono o pilne wystąpienie do Ministra Transportu Rosji i wyjaśnienie powyższych kwestii. Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu ZMPD – Piotr Mikiel zauważa w swoim liście, iż wprowadzenie tego wymogu w życie spowoduje zablokowanie wykonywania przewozów drogowych do Unii Celnej.

Podsumowując

Na razie nie wiadomo czy nowe przepisy dotyczące stosowania przez kierowców pojazdów ciężarowych opon zimowych w Rosji, na Białorusi i Kazachstanie będą dotyczyły także pojazdów, które wykonują transport międzynarodowy, a nie są zarejestrowane w Unii Celnej. Istnieje zatem realna obawa, że wprowadzenie nowych wymogów będzie utrudnieniem dla wielu zagranicznych firm transportowych i może spowodować nawet wstrzymanie tam przewozów. Do tej pory tylko nieliczne państwa w Europie wprowadziły obowiązek wyposażenia samochodów ciężarowych w opony zimowe na osiach napędowych (Czechy, Słowacja).

Po otrzymaniu konkretnych szczegółów ZMPD poinformuje członków i zainteresowanych za pośrednictwem swojej strony strony internetowej.

Informacja za www.zmpd.pl, www.asmap.ru