Brak postępów w zakresie wydajności paliwowej w UE

Rate this post

Unia Europejska nie dokonała żadnych poważnych zmian jeśli chodzi poziom emisji gazów cieplarnianych generowanych przez najcięższe samochody ciężarowe (m.in. tiry i ciężarówki o największej pojemności) przez ostatnie 20 lat. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego kilka miesięcy temu przez Międzynarodową Radę Czystego Transportu. Niekorzystne wyniki prowadzą do jasnych wniosków – obniżenie stopnia emisji spalin przez samochody ciężarowe jest niezbędne. Ma temu służyć wprowadzenie ściślejszych standardów środowiskowych dla transportu ciężarowego (ustalenie standardów wydajności paliwowej lub wprowadzenie limitów CO2 dla pojazdów ciężarowych), które zmotywują producentów ciężarówek do poprawy wyników swoich produktów w tym zakresie.

Unia Europejska

Brak limitów emisji CO2

Najcięższe pojazdy ciężarowe (tzw. HDV, heavy-duty vehichles) stanowią tylko 4 proc. ogólnego ruchu na drogach UE. Mimo to odpowiadają aż za 30 proc. emisji pochodzących z sektora transportu drogowego. Unia Europejska do tej pory nie ustanowiła jednak limitów emisji CO2 dla tych pojazdów. Emisje CO2 z samochodów osobowych i dostawczych mierzy się i monitoruje na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących homologacji typu. Emisji CO2 generowanych przez pojazdy ciężarowe nie mierzy się w znormalizowany sposób w UE (emisje CO2 z pojazdów ciężarowych nie są mierzone, certyfikowane i odnotowywane w momencie rejestracji pojazdów).

Dla porównania inne państwa podjęły już działania dużo wcześniej. W 2007 r. Japonia wprowadziła przepisy dotyczące zużycia paliwa przez pojazdy ciężarowe. W 2011 r. USA i w 2012 r. Kanada wprowadziły regulacje dotyczące emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe. Niedawno Stany Zjednoczone zaostrzyły jeszcze bardziej regulacje dotyczące emisji spalin przez ciężarówki, co zdaniem ekspertów powinno doprowadzić do zmniejszenia zużycia paliwa w USA o 33%.

Zła efektywność

Niedawny raport o europejskim rynku samochodów ciężarowych i emisji dwutlenku węgla (przeprowadzony przez ICCT) udowadnia, że w ostatniej dekadzie efektywność paliwowa samochodów ciężarowych w Europie nie uległa zmianie. Co więcej według specjalistów brak podjęcia stosownych kroków zapobiegawczych sprawi, że do roku 2030 udział ten wzrośnie do ponad 40%. Jest to niezgodne z celem białej księgi w sprawie transportu, polegającym na obniżeniu emisji CO2 o 60 % w 2050 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. UE musi zatem ustanowić już teraz normy CO2, które wpłyną na zmniejszenie kosztów zużycia paliwa i obniżenie emisji dwutlenku węgla przez najcięższe samochody ciężarowe.

Wprowadzenie norm pozwoli ograniczyć koszty przewoźników a tym samym spadnie cena przewożonych towarów, co odczują finalni klienci. Takie działanie jest zatem bardziej racjonalne pod względem kosztów zarówno dla przewoźników, jak i całego społeczeństwa.

Producenci ciężarówek powinni podjąć od razu odpowiednie kroki aby wprowadzić na rynek energooszczędne niskoemisyjne pojazdy ciężarowe. Rozwiązania techniczne mogą bowiem spowodować znaczną redukcję zużycia paliwa i emisji CO2. Zużycie paliwa może zostać poprawione przez zwiększenie wydajności silnika, ulepszenie opon, aerodynamiki, zmniejszenie masy pojazdów oraz ich hybrydyzację.

Sprawność tę można także dodatkowo zwiększyć poprzez usprawnienie zarządzania flotą, szkolenie kierowców w zakresie eko jazdy, wzorowe utrzymanie pojazdów i poprawę zarządzania przepustowością przy wykorzystaniu inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Podsumowując

Samochody ciężarowe nie poprawiły swojej wydajności paliwowej od początku XXI wieku, a ich udział w emisji CO2 w Unii Europejskiej wręcz wzrastał w ostatnich latach. Komisja Europejska stoi na stanowisku, iż należy ograniczać obecny wysoki trend i względny udział emisji CO2 generowanych przez pojazdy ciężarowe, aby umożliwić realizację celów określonych w białej księdze w sprawie transportu. Badania ICCT także udowadniają konieczność obowiązkowego ustanowienia limitów emisji CO2 dla nowo zarejestrowanych pojazdów ciężarowych na wzór amerykański lub ustalenia standardów wydajności paliwowej w celu obniżenia stopnia emisji spalin w Europie.

 

Zapisz