Jak skutecznie ochronić towar podczas transportu drogowego?

Rate this post

Bezpieczeństwo ładunków w transporcie drogowym

Bezpieczeństwo przewożonych ładunków to sprawa priorytetowa dla wszystkich uczestników łańcucha transportowego. Nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku stanowi bowiem duże zagrożenie dla kierowcy, ale również dla innych użytkowników dróg i osób postronnych oraz samego ładunku. Na szczęście w dzisiejszych czasach można bez większego problemu zadbać o odpowiednie zabezpieczenie towarów podczas ich transportu. Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych form i narzędzi służących asekuracji transportowanych frachtów. Ważne jest jednak aby wybrać metodę najlepiej dostosowaną zarówno do danej przesyłki, jak i samych jednostek ładunkowych.

bezpieczenstwo w transporcie ladunkow

Normy bezpieczeństwa uregulowane przez prawo

Normy bezpieczeństwa przewożonych ładunków reguluje prawo – tak krajowe, jak i międzynarodowe. W Polsce podstawowym aktem prawnym opisującym sposób umieszczenia ładunku na pojeździe oraz jego zamocowania jest Prawo o Ruchu Drogowym.

I tak zgodnie z polskimi przepisami:

 1. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:
 2. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
 •  nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
 •  nie naruszał stateczności pojazdu;
 •  nie utrudniał kierowania pojazdem;
 •  nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
 1. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.
 2. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.
 3. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

W prawie Unii Europejskiej kwestia mocowania ładunków na środkach transportu jest uregulowana normą PN-EN 12195. Omawia ona zasady obliczeń sił mocujących ładunek, budowę i wymagania wytrzymałościowe pasów mocujących ładunki, budowę i wymagania wytrzymałościowe odciągów łańcuchowych oraz budowę, zakończenie i wymagania wytrzymałościowe stalowych lin mocujących.

Uwaga!!! W różnych krajach przepisy regulujące problem bezpiecznego przewożenia ładunków mogą być inne (w niektórych państwach członkowskich istnieją dodatkowe wymogi prawne), dlatego warto zapoznać się dokładnie z nimi zanim nasz pojazd wyruszy w trasę.

Dziesięć najważniejszych nakazów mocowania ładunków

Grupa ekspertów powołana przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu już jakiś czas temu przygotowała wytyczne odnośnie dobrej praktyki europejskiej w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym. Wytyczne te nie są dokumentem wiążącym w znaczeniu aktu prawnego przyjętego przez Wspólnotę. Stanowią one natomiast źródło wiedzy zgromadzonej przez europejskich ekspertów w tej dziedzinie.

Eksperci przedstawili wykaz 10 podstawowych zasad mających zastosowanie do przewozów wszelkiego rodzaju ładunków, o których należy pamiętać i przestrzegać ich w trakcie wykonywania przewozu. Niektóre z nakazów są skierowane przede wszystkim do kierowców, którzy jako osoby fizycznie wykonujące przewóz ładunku do miejsca przeznaczenia są bezpośrednio narażeni na zagrożenia związane z wykonywanym przewozem.

I tak:

 • Przed załadowaniem pojazdu należy sprawdzić czy platforma załadunkowa, nadwozie oraz wszelkie urządzenia służące do mocowania ładunków są w dobrym stanie i nadają się do użytku.
 • Należy zamocować ładunek w taki sposób, aby nie mógł się on przesuwać, przetaczać, przemieszczać w wyniku wibracji, spaść z pojazdu lub spowodować jego wywrotkę.
 • Należy ustalić metodę lub metody mocowania najbardziej odpowiednie ze względu na charakterystykę ładunku (zaczepami za pomocą łączników skrętnych (locking), metodą blokową, mocowanie za pomocą odciągów prostych, mocowanie odciągami z przepasaniem od góry lub połączenie tych technik).
 • Należy sprawdzić, czy spełnione zostały zalecenia producentów pojazdu i sprzętu mocującego.
 • Należy sprawdzić, czy osprzęt do mocowania ładunku jest odpowiedni do warunków napotykanych podczas podróży. Hamowanie w sytuacji zagrożenia, gwałtowne skręty w celu ominięcia przeszkody, złe warunki drogowe i pogodowe należy traktować jako normalne elementy podróży. Osprzęt mocujący musi je wytrzymać.
 • Za każdym razem, gdy ładunek jest ładowany/rozładowywany lub ponownie rozmieszczany, należy go przed wyjazdem sprawdzić pod kątem przeciążenia i/lub niewłaściwego rozkładu ciężaru. Upewnić się, że ładunek jest rozmieszczony w taki sposób, że środek ciężkości całego ładunku znajduje się jak najbliżej osi wzdłużnej i jak najniżej: cięższe towary niżej, a lżejsze wyżej.
 • O ile to możliwe, umocowanie ładunku należy regularnie sprawdzać podczas podróży. Pierwszej kontroli należy dokonać najlepiej po kilku kilometrach podróży na postoju w bezpiecznym miejscu. Mocowanie należy ponadto sprawdzić po gwałtownym hamowaniu lub innym nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy.
 • Zawsze gdy to możliwe do mocowania ładunku należy używać wyposażenia dodatkowego, takiego jak maty antypoślizgowe, przekładki, taśmy, listwy kątowe itp.
 • Należy uważać, aby w trakcie operacji mocowania nie naruszyć przewożonych towarów.
 • Należy prowadzić płynnie, tzn. dostosowywać prędkość do panujących warunków, aby uniknąć szybkich zmian kierunku jazdy i gwałtownego hamowania. Dzięki stosowaniu się to tych wskazówek siły wywierane przez ładunek będą niewielkie i wówczas jazda powinna się odbywać bez większych problemów.

Dodatkowo załadunek i rozładunek powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników a kierowcy powinni mieć świadomość ryzyka przemieszczenia się ładunku lub jego części podczas jazdy.

Sposoby mocowania

Wyróżnia się następujące sposoby mocowania ładunków:

 • ryglowanie,
 • mocowanie blokowe,
 • mocowanie za pomocą odciągów prostych,
 • mocowanie za pomocą odciągów przepasujących ładunek od góry,
 • kombinacje wymienionych sposobów w połączeniu z tarciem.

Zastosowany sposób mocowania powinien zapewniać odporność na zmienne warunki pogodowe jakie mogą wystąpić na trasie podróży.

Aby móc umocować towar niezbędny jest również osprzęt mocujący. Wyróżnia się następujące rodzaje osprzętu:

 • pasy mocujące,
 • łańcuchy,
 • liny stalowe,
 • napinacze,
 • sieci i płachty z odciągami,
 • maty antypoślizgowe,
 • poduszki powietrzne,
 • folia rozciągliwa,
 • folia termokurczliwa,
 • taśmy stalowe lub plastikowe,
 • listwy kątowe,
 • ochraniacze krawędzi,
 • przekładki ochronne.

Środkami pomocniczymi do mocowania zabezpieczeń ładunków mogą być też wzmocnienia ścian skrzyni ładunkowej, kłonice, haki i uchwyty, śruby rzymskie, napinacze śrubowe, belki blokujące oraz stojaki.

Podsumowując

Celem mocowania przewożonych ładunków w transporcie drogowym jest ochrona  bezpieczeństwa osób zaangażowanych w załadunek, rozładunek i przejazd oraz innych użytkowników dróg, pieszych, samego ładunku i pojazdu. Zawsze należy ustalić sposób przewożenia ładunku, używany środek transportu a dopiero potem wybrać skrzynię ładunkową odpowiednią dla danego ładunku oraz osprzęt mocujący i narzędzia zabezpieczające ładunki w trakcie jazdy.

Istnieje mnóstwo sposobów skutecznego zabezpieczenia towarów podczas transportu, które w połączeniu z płynną jazdą zagwarantują bezpieczeństwo w transporcie samochodowym.

Informacja za: www.tsl-biznes.pl, www.arslege.pl, www.hplush.pl, Mocowanie ładunków w transporcie drogowym – Wytyczne odnośnie dobrej praktyki europejskiej.