Kabotaż – więcej szans niż zagrożeń

Rate this post

Kabotaż – więcej szans niż zagrożeń

Przewozy kabotażowe to bardzo dochodowy rodzaj transportu dla przewoźników. Dzięki dostępowi do międzynarodowego rynku mogą oni pozyskiwać zlecenia od zagranicznych przedsiębiorców i na terenie obcych krajów dokonywać przewozu ładunków.  Czy dziś kabotaż to szansa na wyższe stawki, czy może niesie jednak za sobą pewne zagrożenia?

Kabotaż

Warunki wykonywania kabotażu

Przewozy kabotażowe w transporcie drogowym może wykonywać przewoźnik, który posiada licencję na transport międzynarodowy. Przypomnijmy  krótko na czym polega. To nic innego, jak przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi transportu krajowego, kiedy siedziba prowadzonej przez nas działalności znajduje się poza granicami kraju, w którym przewóz ma być wykonany. Innymi słowy przewozem kabotażowym będzie transport towaru, którego miejsce nadania i odbioru znajduje się na przykład na terenie Niemiec, a który wykonany został przez przewoźnika mającego działalność zarejestrowaną w Polsce. Warunki wykonywana kabotażu zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego 1072/2009 i należy podkreślić, że są one wyjątkowo restrykcyjne.

Korzyści czy zagrożenia?

Z obostrzeń nałożonych przez Unię Europejską na przewozy kabotażowe wynika dość duże zagrożenie dla przewoźników chcących pozyskiwać tego rodzaju zlecenia. Ma to związek przede wszystkim z nieznajomością zawiłych przepisów. Kabotaż bowiem jest nierozłącznie związany z transportem międzynarodowym, gdyż dopuszcza się jego wykonanie tylko w następstwie międzynarodowego przewozu. Ważne jest zatem najpierw zrealizowanie zlecenia na terenie państw członkowskich, by móc podjąć kabotażową ofertę. Ponadto należy pamiętać, że kabotaż jest usługą krótkotrwałą. W jego ramach można wykonać trzy przewozy w ciągu siedmiu dni od momentu przekroczenia granicy państwa, w którym tego rodzaju transport jest świadczony. Jest to jednak przepis posiadający kilka wariantów, które przewoźnik, chcąc uniknąć wysokich kar za naruszenia związane z przewozami kabotażowymi, powinien poznać. Przepisy, wysokie koszty kabotażu – choćby te związane obecnie z wprowadzeniem przez władze niemieckie, czy norweskie minimalnego wynagrodzenia, a także trudności w pozyskiwaniu tego rodzaju zleceń zniechęcają często przewoźników do podjęcia kabotażu. Należy jednak pamiętać, że to właśnie zlecenia kabotażowe przynoszą najwyższe stawki, gdyż pozwalają na uniknięcie licznych pośredników przy pozyskaniu zlecenia. Co ważne w tym przypadku, przewoźnik zyskuje bezpośredni kontakt ze swoim zleceniodawcą. Ponadto kabotaż pozwala na optymalizację pracy przedsiębiorstwa, pozwala zredukować do minimum koszty pustych przebiegów. Umożliwia także nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami, co z kolei może zaowocować dalszym rozwojem firmy i stałymi zleceniami.

Gdzie pozyskać zlecenia?

Okazuje się, że dla  przewoźników największym problem związanym z kabotażem jest pozyskanie tego rodzaju zleceń. Dlatego w przypadku korzystania z oprogramowań dedykowanych branży transportowej, warto zwrócić  uwagę na możliwości dostępu do międzynarodowych ofert. Przykładowo na giełdzie firmy TimoCom 95% z umieszczanych ofert pochodzi od zagranicznych kontrahentów, co w przypadku użytkowania giełdy TC Truck&Cargo® zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo nawiązania współpracy bezpośrednio z załadowcą i pozyskanie zleceń na przewozy kabotażowe. Przewoźnik powinien pamiętać, że oprócz znajomości przepisów związanych z kabotażem warto wykorzystywać atuty giełdy, z której korzysta, a która daje mu możliwość rozwoju na międzynarodowym rynku.