Zintensyfikowane kontrole w zakresie przewozu trzody chlewnej na terenie całego kraju

Rate this post

Wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego od kilku dni intensywnie sprawdzają wszystkie pojazdy przewożące żywe zwierzęta. Weryfikacji poddawane są dokumenty, przystosowanie środków transportu oraz dobrostan przewożonej trzody chlewnej. Wszystkie nieprawidłowości zgłaszane są niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii. W wyniku kontroli ITD może nałożyć mandaty karne oraz decyzje administracyjne. Powodem wzmożonych kontroli jest wystąpienie nowych ognisk wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń).

inspekcja

Walka z zarazą

ASF to groźna wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Cechą charakterystyczną jest bardzo silna wybroczynowość. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie. Nosicielem pośrednim wirusa może być też człowiek. Ludzie nie są jednak wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Zwierzęta chore i podejrzane są usypiane i utylizowane. Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi z padnięciami zwierząt i kosztami zwalczania choroby (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby.

Pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń wykryto w Polsce w 2014 roku. W związku z wykrywaniem kolejnych ognisk ASF u świń, Komisja Europejska zwiększyła w Polsce obszar ochronny.

ITD wspiera Ministerstwo Rolnictwa

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał polecenie zintensyfikowania kontroli w zakresie przewozu trzody chlewnej na terenie całej Polski. Działania te mają wesprzeć Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zwalczaniu ognisk afrykańskiego pomoru świń. MRRiRW zawiązało też współpracę z innymi służbami (m.in. z policją i służbą celną), które mają na bieżąco monitorować przemieszczanie się trzody chlewnej na terenie kraju.

Kontrole transportu zwierząt są bardzo szczegółowe. Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez GITD inspektorzy kładą szczególny nacisk na kontrole dokumentów oraz kontrole dobrostanu i kondycji przewożonej trzody. Ponadto sprawdzane są czy środek transportu jest przystosowany do przewozu danego gatunku zwierząt oraz czy nie zostały przekroczone gęstość załadunku zwierząt (wymiar powierzchni przypadający na dane zwierzę, określa się je na podstawie przyjętych w dyrektywie wartości średnich) i czas przewozu. Pusty pojazd służący przewozowi trzody chlewnej jest badany również pod kątem przeprowadzonych dezynfekcji i oczyszczenia.

Za stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości ITD może nałożyć mandaty karne na kierowców lub zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, a także decyzje administracyjne na przewoźników wykonujących tego typu przewozy.

Transport zwierząt – wymagania prawne

Dla przypomnienia warunki przewozu zwierząt, czas transportu oraz odniesienia dotyczące środków transportu szczegółowo i dość surowo regulują europejskie akty prawne. Unia Europejska w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określa obowiązki wszystkich osób uczestniczących w procesie przewozu zwierząt (przewoźników, organizatorów transportu, kierowców, opiekunów), ustanawia zezwolenia, wzmacnia środki nadzoru i precyzuje przepisy odnoszące się do długich podróży i stosowanych pojazdów. Przepisy te mają na celu zapewnić dobrostan zwierząt podczas transportu a więc przede wszystkim zapobiec zranieniu lub cierpieniom zwierząt i zapewnić im warunki odpowiednie do ich potrzeb.

Podsumowując

W związku z pojawieniem się w Polsce nowych ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń rządowy zespół zapowiada zaostrzenie walki z zarazą. Jedną z nich jest wzmocnienie kontroli przemieszczania świń i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od świń. Do akcji włączyło się ITD, które już zaostrzyło kontrole na drogach.

Informacja za: www.gitd.gov.pl, www.zmpd.pl, www.wetgiw.gov.pl