Dodatkowe ubezpieczenie od ryzyka uszkodzeń szyb samochodowych

Rate this post

Czy AutoSzyba się opłaca?

 1. Konsekwencje jazdy z uszkodzoną szybą
 2. Zalety i wady ubezpieczeń szybowych
 3. Ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej
 4. Podsumowanie

AutoSzyba czy sie opłaca

Szyba w samochodzie jest bez wątpienia jednym z najbardziej czułych elementów. Z tego też powodu ryzyko jej uszkodzenia jest bardzo duże a koszty naprawy spore. Warto zatem zawczasu zadbać o odpowiednią ochronę w postaci dodatkowego ubezpieczenia. Gros osób jest przekonana, że zwrot kosztów za tego typu szkody jest możliwy z autocasco. Jak się jednak  okazuje w praktyce, standardowe polisy AC często nie obejmują tego typu zdarzeń lub bardzo trudno uzyskać z nich odszkodowanie.

Nie wszyscy wiedzą, że na rynku ubezpieczeń funkcjonuje dedykowane ubezpieczenie szyb samochodu. Ubezpieczenie to polecane jest zarówno właścicielom aut osobowych, jak i ciężarowych. I nie ma tu zazwyczaj ograniczenia co do wieku pojazdu, który może zostać ubezpieczony.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne warunki zakupu polisy, wypłaty odszkodowania oraz różną ochronę. Na co zatem warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie szybowe?

 1. Konsekwencje jazdy z uszkodzoną szybą

Uszkodzenie szyby może zdarzyć się w najmniej oczekiwanej chwili. I nie chodzi tu wcale o kolizję czy wypadek. Tak naprawdę wystarczy mały kamyk, ulewny deszcz czy spadająca gałąź aby pojawiło się realne ryzyko odprysku lub pęknięcia. Wyraźnie uszkodzoną szybę należy niezwłocznie wymienić/naprawić, gdyż jazda takim samochodem może stanowić poważne zagrożenie w ruchu komunikacyjnym, a także narazić kierowcę na wysoki mandat lub utratę dowodu rejestracyjnego.

Właściciele pojazdów powinni rozważyć zakup dodatkowego ubezpieczenia, które ochroni ich przed niekorzystnymi skutkami finansowymi związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany zniszczonej lub uszkodzonej szyby. Jak już bowiem wspomniano wcześniej nie każde AC posiada taką opcję.

 1. Zalety i wady ubezpieczeń szybowych

I tu idealnym rozwiązaniem jest tzw. „AuroSzyba”. Jest to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, w którym ochroną objęta jest zazwyczaj szyba czołowa, szyba tylna oraz szyby boczne, z wyłączeniem okien dachowych i lusterek (niektóre ubezpieczalnie oferują ubezpieczenie tylko szyby przedniej).

Tego typu ubezpieczenie można kupić do ubezpieczenia OC, jak i AC (zdarza się, że wymagane jest posiadanie zarówno OC, jak i AC w danym zakładzie). Zazwyczaj nie można dokupić ubezpieczenia szyb w trakcie okresu ubezpieczeniowego – umowa może być zawarta tylko w tym samym dniu co OC lub AC. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, to jest na okres tożsamy z okresem ochrony ubezpieczenia OC/AC.

Suma takiego ubezpieczenia może sięgać od 1000 (dla aut osobowych) do nawet 6000 PLN (dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych). Należy pamiętać jednak o tym, że suma ta zmniejsza się wraz z kolejnymi naprawami lub wymianami szyb w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. W niektórych ubezpieczalniach stosowana jest franszyza (udział własny w odszkodowaniu przy wymianie szyby czołowej). Zazwyczaj potrącane jest wówczas 10% ewentualnych kosztów.

Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia zapewnia naprawę lub wymianę szyb u renomowanych firm. Warto wiedzieć, że często istnieje wręcz wymóg skorzystania z usługi wyłącznie w autoryzowanym warsztacie wskazanym przez ubezpieczyciela. Usługa naprawy lub wymiany odbywa się bezgotówkowo (ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem). Wiele towarzystw oferuje także pokrycie kosztów parkingu strzeżonego, w przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie naprawy albo wymiany uszkodzonej szyby w terminie 48 godzin od zgłoszenia szkody a zakres uszkodzeń uniemożliwia eksploatację pojazdu. Niektórzy z ubezpieczycieli gwarantują również zwrot kosztów naprawy lub wymiany szyby zakupionej w autoryzowanym serwisie, jeśli czas oczekiwania na wymianę szyby w sieci partnerów usług przekracza termin 14 dni.

Uwaga!!! Szkoda szybowa to szkoda na częściach pojazdu więc nie powoduje utraty zniżek na AC przy kontynuacji ubezpieczenia, ale tylko w tym samym towarzystwie. Niestety inni ubezpieczyciele mogą uznać szkodę szybową jako obciążenie zniżek na autocasco i często stosują właśnie taką praktykę.

 1. Ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej

Towarzystwa ubezpieczeń stosują oczywiście szereg wyłączeń w ubezpieczeniach AutoSzyba. Do podstawowych należą uszkodzenia i zniszczenia szyb spowodowane:

 • umyślnie,
 • w skutek rażącego niedbalstwa,
 • działaniem ubezpieczonego, osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby upoważnionej do kierowania pojazdem lub rozporządzania nim, która podczas kierowania pojazdem znajdowała się w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
 • działaniem osoby, która podczas kierowania pojazdem nie posiadała do tego aktualnych uprawnień,
 • działaniem osoby, która w chwili powstania szkody wykorzystywała pojazd jako narzędzie przestępstwa.

Ubezpieczyciel nie pokryje też kosztów wymiany lub naprawy szyby w ubezpieczonym pojeździe, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie powstało:

 • w szybie wcześniej uszkodzonej i nienaprawionej przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
 • z przyczyn eksploatacyjnych lub było związane z wadą techniczną wykonania pojazdu,
 • w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu, a także wskutek niewłaściwego wykonywania czynności załadowywania i wyładowywania.

Warto zwrócić tu uwagę, czy ochroną objęte są szkody powstałe wyłącznie na terenie RP, czy też ubezpieczyciel zwróci poniesione koszty za naprawę szyby również za granicą.

 1. Podsumowanie

Uszkodzenia lub pęknięcia szyb to bardzo częste zdarzenia. Dobrą opcją na naprawę i wymianę uszkodzonej szyby jest na pewno dodatkowe ubezpieczenie szybowe. Dzięki niemu nie trzeba angażować swoich pieniędzy na pokrycie ewentualnych strat. Pozwala ono także na szybką likwidację szkody, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla firm transportowych.

Decydując się na tego typu polisę należy przede wszystkim zapoznać się ofertą danego zakładu ubezpieczeń – trzeba sprawdzić dokładnie od jakich zdarzeń chroni polisa, w jakich krajach działa ochrona, na jakich zasadach odbywa się naprawianie szkód i jaki jest katalog wyłączeń odpowiedzialności.

Informacja za: www.mfind.pl, www.mtu.pl, www.axadirect.pl, www.aviva.pl, www.gothaer.pl, www.warta.pl