Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami

3.5/5 - (2 votes)

Zwiększone bezpieczeństwo na drogach? Kierowcy nie będą już tacy bezkarni?

  1. Utrata prawa jazdy za nieprzepisową jazdę
  2. Luka w prawie
  3. Policja od teraz nie musi fizycznie odebrać prawa jazdy by kierowca stracił uprawnienia
  4. Podsumowanie

Już od dłuższego czasu funkcjonuje w Polsce przepis mówiący o tym, że za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym policja ma prawo zatrzymać prawo. Ustawodawca chciał w ten sposób poprawić bezpieczeństwo oraz wymierzyć surowsze kary dla piratów drogowych. W przepisach znalazła się jednak spora luka prawna, którą z premedytacją wykorzystywali kierowcy. Większości z nich udawało się oczywiście nie stracić dokumentów za popełnienie w/w wykroczenia.

utrata prawo jazdy za przekroczenie prędkości

Teraz jednak wchodzi w życie nowela ustawy o kierujących pojazdami, dzięki której kierowcy przestaną już być bezkarni. Jest też szansa, że liczba osób popełniających to wykroczenie zmaleje.

  1. Utrata prawa jazdy za nieprzepisową jazdę

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 marca 2015 r. (art. 135 pkt. 1a) za przekroczenie dozwolonej prędkość o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym grozi odebranie prawa jazdy na trzy miesiące. Kierowca może jeszcze prowadzić pojazd w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu na podstawie pokwitowania, które wystawia policjant. Oprócz tego kierowca otrzymuje mandat w wysokości 500 zł oraz 10 punktów karnych.

Funkcjonariusz policji zatrzymane podczas kontroli drogowej prawo jazdy wysyła następnie do odpowiedniego Wydziału Komunikacji oraz informuje o tym fakcie właściwe Starostwo (w ciągu 7 dni o odebrania dokumentu). Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy z rygorem natychmiastowej wykonalności. Po 3 miesiącach kierowca może odebrać skonfiskowany dokument.

Jeśli jednak w okresie 3 miesięcy, pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, kierowca będzie poruszał się samochodem i zostanie zatrzymany do kontroli, starosta wyda decyzję o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 6 miesięcy.  W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie starosta może całkowicie cofnąć kierującemu uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierowca chcąc odzyskać uprawnienia musi ponownie przystąpić do egzaminu.

Oczywiście od orzeczenia starosty można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak muszą być ku temu wyraźne podstawy.

  1. Luka w prawie

Tyle teorii… W praktyce okazało się bowiem, że przepisy są nieprecyzyjne i z łatwością można je obejść (w czym polscy kierowcy są naprawdę nieźli). Ze statystyk wynika, że przez cały 2016 r. odebrano ponad 32 tys. dokumentów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Byłoby ich znacznie więcej, jednak wystarczyło, że osoba zatrzymana za przekroczenie prędkości oświadczała, iż nie posiada przy sobie prawa jazdy. Funkcjonariusze nie mają w takim przypadku prawa przeprowadzić kontroli osobistej kierowcy na drodze aby to zweryfikować. Policji pozostawało jedynie nałożenie kary pieniężnej za wykroczenie, kompletu punktów karnych i dodatkowo mandat 50 PLN za brak odpowiednich dokumentów.

  1. Policja od teraz nie musi fizycznie odebrać prawa jazdy by kierowca stracił uprawnienia

Teraz wszystko się zmieni. Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują bowiem nowe, bardziej rygorystyczne przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych zostaną odebrane na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym nawet jeśli kierowca nie będzie miał przy sobie prawa jazdy (lub gdy będzie tylko twierdził, iż go przy sobie nie posiada). Nowelizacja przewiduje, że do wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu dokumentu na 3 miesiące będzie wystarczyła wyłącznie informacja o ujawnieniu wykroczenia przez policję podczas kontroli drogowej.

  1. Podsumowanie

Nowy rok niesie ze sobą wiele zmian dla kierowców. Najważniejszą z nich jest zlikwidowanie luki prawnej, umożliwiającej uniknięcie utraty prawa jazdy za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym. W momencie, gdy policja złapie kierowcę na przekroczeniu prędkości w stopniu uzasadniającym zatrzymanie uprawnień, odnotuje takie informacje w systemie informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK. Starosta tylko na podstawie tych danych będzie mógł wydać stosowną decyzję.

Nowela przewiduje też inne zmiany, które dopiero za jakiś czas wejdą w życie. Mówi się dużo np. o zaostrzeniu taryfikatorów punktów karnych i wysokości mandatów.

Więcej info pod: www.msw.gov.pl, www.zatrzymaneprawojazdy.pl, www.exper24to.pl, www.auto.dziennik.pl, www.prawodrogowe.pl