Ograniczenia biurokratyczne mogą doprowadzić do bankructwa polskich przewoźników

Problemy kierowców spoza UE z uzyskaniem zaświadczeń z ZUS