Polska przystąpi do Systemu Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych funkcjonującego w krajach Bałtyckich

4/5 - (2 votes)

Współpraca transgraniczna służb celnych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski

  1. Technologia wymiany komunikatów
  2. System rozpoznawania wizyjnego w Polsce
  3. Podsumowanie

Współpraca transgraniczna służb celnych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski

Polska 11.10.2017r. podpisała w Brukseli czterostronne porozumienie w sprawie przystąpienia do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów ANPRS. System ten funkcjonuje obecnie pomiędzy Litwą, Łotwą i Estonią. Technologia ta wykorzystywana jest przez policję oraz straż graniczną i umożliwia m.in. wymianę informacji odnośnie należności celnych i poboru podatku akcyzowego. System przyczynia się także do zwalczania przemytu narkotyków oraz innych towarów podlegających zakazom lub ograniczeniom, a także jest przydatny w przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania.

Jakimi technikami dokładnie będzie wspierana codzienna praca polskich służb celnych po przystąpieniu do porozumienia?

  1. System wymiany komunikatów

ANPRS (Automated Number Plate Recognition System) to system umożliwiający automatyczną identyfikację pojazdu w czasie rzeczywistym. System funkcjonuje w administracjach celnych Litwy, Łotwy i Estonii i wspomaga ich pracę (jego właścicielem są służby celne danego kraju). Powstanie ANPRS w tych państwach spowodowane było potrzebą zbudowania narzędzia wspomagającego zwalczanie przemytu wyrobów tytoniowych i innych naruszeń prawa w krajach Bałtyckich.

System ANPRS analizuje obrazy z kamer w dzień i w  nocy, znajduje tablice rejestracyjne pojazdów (zarówno osobowych, jak i ciężarowych), robi im zdjęcia i zapisuje je do bazy danych. Urządzenia rejestrujące rozmieszczone są na granicach zewnętrznych, wewnętrznych oraz głównych szlakach komunikacyjnych na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii.

W każdym z tych państw funkcjonują Krajowe Punkty Kontaktowe, które wymieniają między sobą informacje o pojazdach, co do których zaistniały podejrzenia naruszeń prawa, służby prowadzą postępowania poszukiwawcze oraz śledzą trasy przemieszczania się ładunków. W Polsce taki Punkt powstanie w Budzisku (na polsko-litewskim przejściu granicznym). Również na granicy z Litwą zlokalizowana będzie „siatka” kamer do funkcjonującego systemu ANPRS.

  1. System rozpoznawania wizyjnego w Polsce

W naszym kraju od 2013 r. działa podobny system – ZSOG CAIFS II (Zintegrowany System Obsługi Granicy). Wspomaga on kontrolę na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. System rejestruje numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na obszar Unii lub wyjeżdżających z tego obszaru. Identyfikuje on pojazdy osobowe, środki transportu i pociągi w ruchu towarowym i osobowym w międzynarodowym transporcie drogowym oraz w ruchu towarowym w międzynarodowym towarowym transporcie kolejowym.

  1. Podsumowanie

Polska służba celna podejmuje współpracę transgraniczną z Litwą, Łotwą i Estonią. Już pod koniec grudnia nasz kraj ma dołączyć do międzynarodowej technologii informacyjno-komunikacyjnej, funkcjonującej od kilkunastu lat w krajach bałtyckich. Porozumienie w tej sprawie zawarto podczas niedawnego spotkania szefów ceł państw UE. Podpisał je  sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef KAS Marian Banaś. Polski resort finansów wskazuje na wiele korzyści z udziału w systemie ANPRS. Przede wszystkim służbom łatwiej będzie teraz oszacować i pobierać należności celne i akcyzowe. System wspomoże także zwalczanie przemytu oraz działania przeciwko oszustom podatkowym.

Informacja za: www.mf.gov.pl, www.etransport.pl www.gazetapodatnika.pl