Polska przystąpi do Systemu Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych funkcjonującego w krajach Bałtyckich

Oceń wpis

Współpraca transgraniczna służb celnych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski