Zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym

4.2/5 - (4 votes)

Ściganie skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców będzie od teraz bardziej skuteczne

 1. Bezpieczeństwo na drogach to priorytet
 2. Wypadek po alkoholu
 3. Jazda bez uprawnień
 4. Świadoma ucieczka przed policją
 5. Termin przedawnienia wykroczeń w komunikacji
 6. Informacje o przestępstwach i wykroczeniach kierowców
 7. Podsumowanie

kary z przestępstwa drogowe

Sprawcy groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych do tej pory bardzo często unikali kar ze względu na przedawnienia spraw lub kary w nich wymierzone bywały relatywnie niskie. Od teraz wszystko ma się zmienić, a to za sprawą nowelizacji ustawy Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania karnego oraz Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy będą bardziej restrykcyjne i pozwolą na skuteczne ściganie skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach. Mowa tu przede wszystkim o pijanych kierowcach i piratach drogowych.

 1. Bezpieczeństwo na drogach to priorytet

23 marca 2017 r. Sejm po trzecim czytaniu przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany do Kodeksu karnego mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, co jest priorytetem partii rządzącej. Posłowie uchwalili projekt przewidujący zaostrzenie kar dla kierowców większością głosów. Ustawa trafi teraz do Senatu i wszystko wskazuje na to, że przepisy wejdą w życie jeszcze w tym półroczu.

 1. Wypadek po alkoholu

W nowelizacji znalazł się m.in. zapis o podwyższeniu kary za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Kierowca za to przestępstwo pójdzie do więzienia na minimum 2 lata (maksymalnie na 8 lat), a kara nie będzie mogła zostać zawieszona. Obecnie za to samo przestępstwo grozi od 9 miesięcy pozbawienia wolności, a wyrok do roku może być wydany w zawieszeniu.

 1. Jazda bez uprawnień

Od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia grozić będzie w sytuacji kiedy kierowca prowadziłby pojazd mimo orzeczonego przez sąd zakazu. Według obecnego stanu prawnego kara ta wynosi do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo osoba kierująca pojazdem mimo wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień narazi się na karę do 2 lat więzienia oraz obowiązkowo otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

 1. Świadoma ucieczka przed policją

Zmienią się również zasady karania za ucieczkę przed policją lub inną służbą uprawnioną do kontroli ruchu drogowego. W tej chwili jeśli kierowca zmusi policję do pościgu, ale jego ucieczka nie naraża na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie kończy się wypadkiem i nie powoduje bezpośredniego zagrożenia katastrofą, otrzymuje jedynie grzywnę lub karę aresztu do 30 dni. Po wprowadzeniu w życie zmian takie zachowanie będzie traktowane jak przestępstwo, z które grozić będzie od 3 miesięcy do 5 lat więzienia oraz obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat (obecnie bardzo rzadko stosowany był taki zakaz).

 1. Termin przedawnienia wykroczeń w komunikacji

Ustawa wydłuża także okres przedawnienia karalności wykroczeń drogowych. Dziś przedawnienie następuje po roku od popełnienia czynu oraz po 2 latach, jeśli w czasie pierwszego roku rozpoczęło się postępowanie w sprawie. Późne wszczęcie postępowania daje niestety małe szanse na prawomocne zakończenie procesu przed przedawnieniem i wymierzenie kary. Każdego roku przedawnia się w ten sposób ok. tysiąca wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Teraz organy ścigania i sądy będą miały 3 lata od momentu popełnienia czynu na skuteczne wymierzenie sprawiedliwości.

 1. Informacje o przestępstwach i wykroczeniach kierowców

Sądy będą również dysponowały informacjami o wcześniejszym łamaniu przepisów przez kierowców. Wszystko za sprawą centralnej ewidencji kierowców, w której znajdą się wiadomości na temat popełnionych wykroczeń drogowych, mandatów, punktów karnych, czy odebraniu prawa jazdy. Sądy będą musiały zostać poinformowane o wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowców. Dzięki dostępowi do takiej bazy danych sądy przestaną wydawać łagodne wyroki wobec notorycznych piratów drogowych (jak ma to często miejsce w tej chwili).

 1. Podsumowanie

Zaostrzenie przepisów w ruchu drogowym niesie ze sobą wiele zmian dla kierowców. Przede wszystkim będą oni musieli liczyć się z podniesieniem dolnej granicy kary za spowodowanie poważnego wypadku po pijanemu (lub pod wpływem narkotyków). Kara pozbawienia wolności orzekana będzie w tym przypadku bez zawieszenia. Nowelizacja zakłada także wyższe kary za ucieczkę przed pościgiem policji (włącznie z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych) oraz za jazdę mimo zakazu. Dodatkowo wykroczenia w komunikacji mają się przedawniać po trzech latach od chwili popełnienia czynu. Teraz zmianami w prawie zajmie się Senat.

Informacja za: www.ms.gov.pl, www.prawodrogowe.pl, www.infor.pl, www.sejm.gov.pl,www.motofakty.pl