Zmiany dla nowych kierowców

5/5 - (1 vote)

4 czerwca 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące świeżo upieczonych kierowców. Osoba, która zda egzamin po 4 czerwca 2018r. będzie objęta dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu. W trakcie trwania okresu próbnego kierowca będzie musiał:

 •  odbyć między 4. a 8. miesiącem kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
 •  przez pierwsze 8 miesięcy jeździć z naklejonym na szybie listkiem.

Kurs doszkalający to 2-godzinne szkolenie teoretyczne w ośrodku WORD oraz godzinna praktyka w ośrodku doskonalenia jazdy. Kurs ma za celu zwiększyć świadomość młodych kierowców – z czym wiąże się nadmierna prędkość na drodze. Szkolenie będzie płatne (100 zł za szkolenie teoretyczne oraz 200 zł za szkolenie praktyczne).

KIEROWCO! Twoim obowiązkiem jest dostarczenie do starosty zaświadczenia o ukończeniu kursu przed upływem 8 miesięcy od otrzymania dokumentu. Jeśli tego nie zrobisz –  stracisz prawo jazdy.

 1. Inne ograniczenia prędkości dla świeżo upieczonych kierowców

Jeśli zdasz egzamin po 4 czerwca 2018r. będziesz musiał przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości:

 • 50 km/h w obszarze zabudowanym (bez względu na porę dnia),
 • 80 km/h poza obszarem zabudowanym (zamiast maksymalnie 100 km/h) oraz
 • 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej (limity na autostradach wynoszą 140 km/h, a na drogach ekspresowych – 120 km/h).

 

 Przez pierwsze 8 miesięcy od momentu odebrania prawa jazdy, nie będzie można pracować jako kierowca!

 1. Okres próbny

Jeśli podczas dwuletniego okresu próbnego zdarzy Ci się popełnić 3 wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy. Natomiast jeśli w trakcie trwania okresu próbnego popełnisz 2 wykroczenia drogowe – starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata. Dodatkowo zostaniesz skierowany na badania psychologiczne oraz na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 1. Nowe przepisy – nie wszystkie weszły w życie

Hucznie zapowiadane nowe przepisy, mające zmieniać zasady szkoleń „kasujących” punkty karne – nie weszły w życie. I zgodnie z informacjami Ministerstwa Cyfryzacji, termin ich wprowadzenia został przesunięty na czas nieokreślony.

 • Gdy nowe przepisy dotyczące punktów wejdą w życie:

– pozwolą na odbycie kursu reedukacyjnego, lecz dopiero wtedy, gdy przekroczony zostanie limit 24 punktów,

– obowiązkiem kierowcy będzie przedstawienie zaświadczenia o jego ukończeniu,

przekroczenie limitu 24 punktów nie będzie skutkować automatycznym zatrzymaniem prawa jazdy,

– skierowanie na zajęcia będzie wydawane „w drodze decyzji administracyjnej starosty podjętej z urzędu lub na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego”,

– kurs reedukacyjny będzie trzeba odbyć w ciągu miesiąca od skierowania. Natomiast na dostarczenie zaświadczenia do starosty kierowca będzie miał 6 tygodni od momentu wystawienia skierowania.

3.2. Kurs reedukacyjny

Czego będą dotyczyć zagadnienia poruszane na kursie? Przede wszystkim: skutków wypadków drogowych, czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz psychologii kierowania pojazdami i jazdy wśród innych uczestników ruchu.

Według nowych założeń kurs ma trwać 28 godzin i odbywać się w ciągu 4 dni. Kursantowi po jego zakończeniu skasują się wszystkie punkty.

Pamiętaj, że niedoręczenie zaświadczenia o ukończeniu kursu będzie skutkowało utratą prawa jazdy. Taki sam skutek będzie miało ponowne „uzbieranie” 24 punktów w ciągu 5 lat od zakończenia kursu reedukacyjnego.

 

 

 

 

Źródła:

 • http://moto.pl/MotoPL/7,88389,22723087,nowe-przepisy-dotyczace-kierowcow-od-4-czerwca-2018-r-duze.html
 • Truck and Business Polska 1/2018