Wolne ładunki a barometr transportowy

Na etranport.pl i w Polskiej Gazecie Transportowej od dłuższego już czasu pojawia się barometr transportowy przygotowywany na bazie danych pochodzących z giełdy TimoCom. Jak znaleźć wolne ładunki w oparciu o te informacje? Przede wszystkim barometr transportowy pokazuje pewne trendy. Wolne ładunki są tuj zestawione razem z pustymi przestrzeniami ładunkowymi. Widzimy więc jaki procent frachtów i […]