Wciąż zmieniający się transport (cz. 1)

Przepisy w trudnej dziedzinie ludzkiej działalności, jaką jest transport od bieżącego roku uległy istotnej zmianie. Prawo regulujące rynek TSL jest od 1 stycznia 2011 bardziej kompatybilne z transportowym prawem unijnym. Więcej o tym temacie (zwłaszcza o kolejnych zmianach, które nastąpią juz po 4 grudnia) w kolejnych wpisach. Najpierw jednak niezmiernie ważne dla podsumowań, którym sprzyja […]