Kiedy można odstąpić od przepisów o czasie pracy kierowców?

Odstąpić od przepisów można tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwi kierowcy dojazd do odpowiedniego miejsca postoju. Przedłużenie czasu prowadzenia pojazdu ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca ma obowiązek wpisać takie odstępstwo ręcznie na wykresówkę lub wydruku, najpóźniej w momencie przybycia do miejsca pozwalającego na postój. […]