Opłaty za korzystanie z dróg federalnych. E-myto w Niemczech.

Od 1 sierpnia 2012 roku na niektórych czterojezdniowych drogach federalnych (o łącznej długości 1135 kilometrów) będzie pobierane myto. Drogi te są rozbudowane w sposób podobny do autostrad i połączone z autostradą federalną. Opłaty będą dotyczyć samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12-stu ton. Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) udostępnia tymczasowy wykaz dróg federalnych […]