Jakość giełdy ładunków podstawą sukcesu na rynku TSL.

Giełda ładunków to najczęstsze i najłatwiejsze rozwiązanie na zastój na rynku TSL. Szybko i bezproblemowo znajdujemy na niej to, co aktualnie nas interesuje: czy to wolny fracht, czy ciężarówkę. Jednak giełda giełdzie nierówna. To ważne, by przy wyborze programu  dowiedzieć się kilku szczegółów. Czy firmy są weryfikowane? W jaki sposób? Kto może stać się ich użytkownikiem? […]