Wysokość grzywien w państwach Europy

Ile zapłacimy za przekroczenie czasu pracy kierowcy w Grecji, a ile w Hiszpanii? Czy wysokości kar wszędzie są podobne? Wykonując usługi transportowe na arenie międzynarodowej przewoźnik powinien liczyć się z naruszeniami obowiązujących przepisów prawa. I tak jak prawo dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych stanowią jednakowe rozporządzenia unijne, tak wysokość kar za niedostosowanie się do nich bywa […]