Jak walczyć z zagrożeniami w łańcuchu dostaw?

Nieskomplikowane łańcuchy dostaw charakteryzuje prostota struktury: każdy etap przewozu opiera się na jednostkowej relacji między dostawcą a odbiorcą. Przy bardziej złożonych łańcuchach, zwanych z angielska sieciowymi (supply chain networks) relacje rozkładają się na wielu dostawców i odbiorców. Zagrożeń związanych sieciowymi łańcuchami dostaw nie sposób lekceważyć. Spośród wszystkich typów ryzyka w łańcuchu dostaw istnieje 9 szczególnych, […]