List przewozowy w branży transportowej (CMR)

List przewozowy określa warunki wykonania usługi transportowej to­waru. W praktyce sporządzany jest wspólnie przez zlecającego przesyłkę oraz prze­woźnika, który stwierdza w nim przyjęcie przesyłki do transportu. List pełni 4 bardzo istotne funkcje: – dowodową (jest on dowodem zawarcia umowy przewozu), – legitymacyjną (posiadanie pierwszego egzem­plarza listu legitymuje nadawcę lub odbiorcę do dochodzenia roszczeń i rozporządzania […]