„Dobra reputacja” zarządzającego transportem, czyli managera transportu

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z grudnia 2011r. wymusiło na firmach transportowych zatrudnienie „zarządzającego transportem”, który cechować się będzie „dobrą reputacją”. Oto lista naruszeń przepisów, które mogą pozbawić managera transportu owej „dobrej reputacji”: I. a) Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %. b) Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej […]