Międzynarodowy system gwarancyjny w transporcie

Czym jest międzynarodowy system gwarancyjny? W kontekście rozmów o przepisach transportowych TIR pojawia się zagadnienie międzynarodowego systemu gwarancyjnego. System ten został stworzony w celu zapewnienia, że ewentualne opłaty celne lub podatki, które powstaną w trakcie przewozu tranzytowego ładunku, zostaną pokryte w każdej chwili przez narodowe stowarzyszenie poręczające, jeśli przewoźnik nie będzie mógł ponieść za powstałe […]