Bezpieczne zamocowanie ładunku

Załadowca tez jest odpowiedzialny za prawidłowy przewóz ładunków Zmiany w polskich przepisach rozdzieliły odpowiedzialność za prawidłowy przewóz ładunków. Obecnie odpowiedzialne za niego są wszystkie osoby biorące udział w procesie przewozu i załadunku, czyli nadawca, załadowca, organizator przewozu, spedytor i odbiorca. Zmiany, które zostały wpisane do Ustawy o transporcie drogowym, Prawa przewozowego oraz Prawa o ruchu […]