Klasyfikacja ładunków niebiezpiecznych w transporcie

Ogromnym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego i bezpośrednio dla nas są wszelkiego rodzaju substancje chemiczne przewożone nie tylko transportem lądowym ale również morskim, kolejowym i lotniczym. Istotne definicje: Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są niebezpieczne ładunki w transporcie. Otóż niebezpieczne ładunki to materiały bądź przedmioty zapalne, wybuchowe, materiały promieniotwórcze jak również wszelkiego rodzaju substancje, gazy, które […]