UWAGA: Nowe zasady przewozów nienormatywnych – od 18.10.2012

18.08.2011r. Sejm zmienił dwie ustawy: Prawo o ruchu drogowym, a tak­że Ustawę o drogach publicznych. Zmiany musiały w końcu dotknąć przepisy dotyczące wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi. Przewoźnicy od dłuższego już czasu skarżyli się na przestarzały i archaiczny system wykonywania przewozów ponadgabar­ytowych. Nowe zasady wejdą w życie 18 października 2012 roku. W rozumieniu ustawy od 18.10.2012 […]