Co należy do obowiązków nadawcy i odbiorcy?

Obowiązki nadawcy i odbiorcy? O obowiązkach przewoźnika podczas przewozu ładunku wiemy niemal wszystko. To po jego stronie znajduje się ich najwięcej. Warto jednak zapoznać się z obowiązkami zarówno nadawcy i odbiorcy, by wiedzieć, czy zakres spoczywających na przewoźniku obowiązków nie jest zbytnio rozszerzony i czy nie został on obciążony dodatkowymi czynnościami, które według prawa nie […]