Konsumpcja paliw w Polsce

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wzar z Ministerstwem Finansów co kilka miesięcy przygotowuje raporty na temat sprzedaży paliw w naszym kraju. Ostatnie badania potwierdzają trend spadkowy w popycie na paliwa ciekłe. Główną przyczyną jest spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia w naszym kraju, stale rosnący nielegalny import i sprzedaż paliw w tzw. szarej strefie (gównie […]