Pilotowanie pojazdów nienormatywnych

W rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 23 maja 2012 roku znajdziemy informacje, iż pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości: – długość pojazdu – 23 m, – szerokość – 3,2 m, – wysokość – 4,50 m, – masę całkowitą – 60 t, powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący […]