Czy ITD może skontrolować pojazd, bez kierowcy?

Czy ITD może podjąć kontrolę pojazdu bez udziału kierowcy? Według ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym inspektorzy ITD mogą: – wejść do pojazdu, – żądać dokumentów wymaganych w przewozie drogowym, – domagać się od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji, a także udostępnienia wszelkich […]