10 błędów w czasie pracy kierowcy

Chociaż Rozporządzenie 561/2006/WE szczegółowo określa przepisy dotyczące nie tylko czasu pracy kierowców, ale także odpoczynków i przerw, to jednak nadal do najczęstszych naruszeń dochodzi właśnie w tym obszarze działalności przewoźników. Oto 10 najczęstszych błędów związanych z niewłaściwym zastosowaniem przepisów przywołanego wyżej Rozporządzenia. Tydzień to okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę, […]