Czy można odliczyć VAT od przewozu na potrzeby własne?

Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku przewóz na potrzeby własne jest przewozem niezarobkowym. Musi on też spełniać pewne warunki: – pojazd musi być prowadzony przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, – przedsiębiorca musi legitymować się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, – jeśli auto jest załadowane – […]