Opinie i korzyści z PSD (Polski System Dystrybucji)?

Polski System Dystrybucji (PSD) to wspólne przedsięwzięcie kilku firm udziałowych i partnerskich, którego celem jest stworzenie sieci połączeń transportowych na terenie całego kraju. Funkcjonowanie grupy opiera się na wykorzystaniu posiadanych lub wynajmowanych przez nie środków transportu i magazynów regionalnych. Każdy z partnerów wprowadza do systemu jakąś wartość, z której mogą korzystać pozostali. Przynależność do PSD […]