Czy przewoźnik może odrzucić reklamację odbiorcy?

Tak, jeśli nikt nie zgłosił szkody na tyle wcześnie, by powstał protokół uszkodzenia. Niezależnie czy mamy do czynienia z przewozem krajowym, czy też międzynarodowym. Art. 76. „Skutki przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń” zawarty w ustawie z 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe mówi o tym, że żądania nie wygasają jedynie wówczas, gdy: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie […]