Jak zarządzać ryzykiem środowiskowym w transporcie ADR?

Transport towarów i materiałów niebezpiecznych stwarza realne i kosztowne ryzyko w środowisku. Skutki szkód w tego rodzaju przewozach są często bardzo uciążliwe, a i odpowiedzialność prawna z tego tytułu jest niezwykle szeroka. Niestety większość przewoźników nie posiada właściwej ochrony gwarancyjnej, a standardowa polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia nie obejmuje wszystkich […]