Jak należy przygotować ciężarówkę do transportu zimą na terenie Skandynawii?

Transport po Skandynawii, aspekty techniczne i prawne Skandynawia to region północnej Europy, obejmujący Szwecję, Norwegię oraz Danię. Każde z tych państw rządzi się własnymi prawami odnośnie przepisów drogowych. I choć nie odbiegają one znacząco od tych przyjętych w całej Unii, warto mimo wszystko je znać; zwłaszcza jeśli wykonujemy tam towarowe przewozy drogowe. Szczególnego znaczenia nabierają […]