Kiedy można zatrudnić kierowcę w systemie zadaniowym?

Z zadaniowym czasem pracy możemy mieć do czynienia wtedy, gdy pracownikowi zostaną wyznaczone konkretne zadania do wykonania. Czasami bowiem trudno jest określić ilość czasu potrzebnego do wykonania typowych dla danego stanowiska zadań pracowniczych lub też niemożliwym jest precyzyjnie wyznaczenie pory doby, w której praca powinna być wykonana. Pracownik zatrudniony w systemie zadaniowym powinien mieć możliwość […]