Zasada działania i korzyści płynące z systemu EETS

Ogólnoeuropejski system poboru EETS ma umożliwić naliczanie opłat drogowych od pojazdów cięższych niż 3,5t. i autokarów za przejazdy kluczowymi szlakami komunikacyjnymi we wszystkich krajach Europy; przy użyciu tylko jednego urządzenia pokładowego. Dzięki temu będzie można znacznie uprościć procedury wykonywania transportu międzynarodowego po starym kontynencie. I choć rozwiązanie to wydaje się być bardzo przydatne, państwa członkowskie […]