Kradzież towaru przez kierowcę

Firma transportowa: kierowca ukradł towar. Każda firma transportowa może spotkać się z sytuacją, kiedy to towar zostanie skradziony przez zatrudnionego przez nią kierowcę. W takim momencie nasuwa się ważne pytanie: kto powinien zwrócić pieniądze za ładunek, kiedy trwa nadal postępowanie sądowe? Tutaj zarówno ustawa Prawo przewozowe i Konwencja CMR wskazują na obowiązek przewoźnika. To on […]