Jak zapobiegać kradzieży paliwa

Kradzież paliwa to odwieczny problem większości firm transportowych. Jednak stosując się do kilku podstawowych zasad, można znacznie zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia we własnym przedsiębiorstwie. Z pomocą rozwiązania problemu nasilających się kradzieży przyszła , Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego – IRU, która dnia 3 kwietnia b.r. jednogłośnie przyjęła zalecenia dotyczące walki z tym precedensem jak również zaleciła […]