Transport intermodalny – jego rozwój w Polsce

Transport intermodalny wciąż jest u nas niezwykle słabo rozwiniętą gałęzią (stanowi około 2% ogólnej wartości ładunków, podczas gdy w innych krajach UE jest to około 10%). Jest to zaskakujące, ponieważ położenie geograficzne naszego kraju jest wprost idealne na to, by rozszerzać działalność firm zajmujących się tego typu transportem. Transport intermodalny to przewóz ładunków wykorzystujący więcej […]