Transport krajowy ulega unifikacji (cz. 2)

Unifikacja, której ulega transport krajowy w związku z nowymi przepisami prawa transportowego, obowiązującymi od 4-tego grudnia, oznacza m.in. ujednolicenie wzorów certyfikatów kompetencji zawodowych dla przewoźników. Każdy przewoźnik, chcący wykonywać transport krajowy i transport międzynarodowy, starający się w związku z tym o licencję, będzie musiał po 4-tym grudnia uzyskać certyfikat wydawany według nowego wzoru. Co istotne, […]