Skuteczny załadunek i wyładunek towarów

Załadunek i rozładunek towarów mogą leżeć zarówno po stronie nadającego, odbierającego, jak i spedytora, któremu powierzono zlecenie oraz dysponenta magazynu. Decyzja o tym musi wynikać z postanowień zawartej wcześniej umowy przewozowej. Niezależnie jednak od tego, komu zostanie powierzone to zadanie, ważne jest aby podczas pracy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, użyć odpowiedniego sprzętu i działać w […]