Transport krajowy bez zielonej strzałki

Na forum publicznym zaczęto omawiać pomysł, który uczynić transport krajowy dziedziną bezpieczniejszą. Mowa o koncepcji wprowadzenia ustawodawczych zmian, które miałaby polegać na usunięciu zielonej strzałki sygnalizującej możliwość skrętu w prawo. Na tapecie znajduje się także powrót do wcześniejszych limitów prędkości na drogach. Nad zmianami, które miałaby doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko transport krajowy […]